ADVANCE TECHNIQUE ปี 2016

จริงหรือเท็จ ลูกสั้นสำคัญกว่าลูกยาว...

        กลับมาอีกครั้งกับการตรวจสอบ “ความเชื่อ” ในกีฬากอล์ฟตามแบบ “Myth Busters” ที่เคยเขียนอิงถึงมาแล้วครั้ง...

Read More

18 Sep 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 2/6...

10% ของนักกอล์ฟที่ตีไม่ไกล เกิดจาก วิถีลูกเหมาะสม อัตราสปินสูง    สําหรับปัญหาข้อนี้ คุณอาจเลือกใช้ลูกกอล์ฟที่มีค่า Compression ต่ำลง ลูกกอล์ฟเปลือกแข็ง จะสา...

Read More

17 Sep 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 2/5...

10% ของผลการสำรวจนักกอล์ฟที่ตีไม่ไกล มีปัญหาวิถีลูกพุ่งสูง อัตราสปินสูง   สาเหตุ (Fault) 1.การจรดลูกแกนตัวเอียงหนีแนวเป้าหมายมากเกินไป ส่วนใหญ่เกิดจากความตั...

Read More

17 Sep 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 2/4...

จากการสำรวจนักกอล์ฟกลุ่มตัวอย่างที่ตีไม่ไกล 16% เกิดจากลูกสไลซ์          ลูกสไลซ์ ถือว่าเป็นลูกที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาลักษณะการตีที่ไม...

Read More

17 Sep 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 2/3...

15% ของผลการสำรวจนักกอล์ฟที่ตีไม่ไกล มีปัญหา วิถีลูกพุ่งต่ำ อัตราสปินสูง        นักกอล์ฟมีลักษณะการตีที่ลูกพุ่งต่ำเกินไป และอัตราสปินสูงเกิ...

Read More

17 Sep 2016
 • Shares:

คัมภีร์ไดรฟไกลตอนที่ 2/2...

ทําอย่างไรถึงจะตีได้ไกลขึ้น   ก่อนที่จะหาวิธีการที่จะตีให้ไกลขึ้น คุณควรรู้ว่าปัญหาการตีไม่ได้ระยะเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จากการสำรวจ...

Read More

16 Sep 2016
 • Shares:

OUR SPONSOR

OUR PARTNERS
 • partner 1
 • partner 2
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 6
 • partner 7
 • partner 8